Mesto Kolín nad Rýnom zaviedlo 5 % daň z prenocovania, tzv. „kultúrna daň“ , ktorá je určená na podporu múzeí a galérií. Daň sa vzťahuje na súkromné a turistické prenocovania. Netýka sa služobných ciest, čiže klientov, ktorí musia nocovať v Kolíne počas svojej služobnej cesty. Cestujúci vyplňajú zvlášť formuláre, kde sa vyplnia všetky požadované údaje. Formuláre sú v nemeckom jazyku, nie sú prekladané do angličtiny.

Formulár pre služobne cestujúcich:

https://formularserver.de/Koeln_FS/findform?shortname=21F30_KFAabhbesch&formtecid=2&areashortname=koeln

Formulár pre súkromne cestujúcich:

https://formularserver.de/Koeln_FS/findform?shortname=21F31_KFAGewerbFrei&formtecid=2&areashortname=koeln

Pre viac informácií:

http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/stadtfinanzen/kulturfoerderabgabe

Kolín nad Rýnem