Co pro Vás připravujeme v roce 2015 odpovídali Boris Plaňanský za finanční oddělení, Veronika Vodicová za obchodní oddělení, Helena Jemelková za oddělení Meetings, Goups & Events a Pavel Karbulka za oddělení Business Travel

Boris Plaňanský, Financial Director 

Dobrý den, i já jsem dostal za úkol napsat něco o tom, že pro Vás, naše zákazníky, připravujeme něco nového v roce 2015. No, co od nás „finančáků“ můžete asi čekat, faktury Vám asi nepřestaneme posílat a že bychom nechtěli platit včas, se také nestane. Ale vážně. I v oblasti financí a věcí s tím spojených se budeme snažit věci vylepšovat. Jedna oblast je elektronická fakturace. Všichni jí známe a drtivá většina z Vás jí už používá, v tomto tedy budeme pokračovat a budeme se snažit těch pár posledních „papírových zákazníků“ převést na elektronickou fakturaci.

Další oblastí je plně automatická nebo jen částečně automatická fakturace. Je to věc, kterou máme poměrně krátkou dobu, ale už u některých zákazníků je nasazená a funguje. Nestane se tak, že na nějakou službu k fakturaci zapomeneme a Vy (jako zákazník), tak fakturu dostáváte co nejdříve je to možné. Tato poměrně nová funkcionalita má jistě ještě prostor pro vylepšení, takže máme na čem pracovat. V oblasti placení a upomínání fakturu budeme nadále vylepšovat systém upomínání, ale to se Vás, kdo platíte včas a řádně, vlastně netýká…

Nadále budeme v našem informačním systému propracovávat způsob zpracovávání všech informací o Vašich službách, abychom mohli poskytnout rychleji, efektivněji a přesněji přehledy, statistiky, reporty apod.

Připravujeme pro rok 2015 i nový způsob zpracovávání informací o transakcích placených platebními kartami, s cílem snížit nutnost manuálně do procesu vstupovat a eliminovat tak potenciální chyby. Takže další část v oblasti jakési automatizace procesů.

Zbytek novinek pro rok 2015 se více bude týkat interních a vnitřních pravidel, procesů, kontrol apod., které implementujeme každý rok v souladu s potřebami firmy, lokální legislativy, aj.

Veronika Vodicová, Head of Sales and Client Management

Již tento rok jsme pilně pracovali na rozšiřování portfolia služeb, které v rámci oddělení Business Travel nabízíme. Jakkoli si uvědomujeme, že letenky jsou jeho základem, naši klienti stále více požadují komfort v podobě komplexního zajištění cest. To znamená kromě rezervace (anebo přímé přeplatby) ubytování také nabídku návazných pozemních spojení, transferů, pronájmů aut, pojištění, parkování na letištích či víz. Ne, že bychom tyto služby neposkytovali i dříve, avšak s rostoucí poptávkou po nich jsme hledali nové zdroje a způsoby, jak je učinit pro naše zákazníky atraktivnější. Ať již z pohledu množství nabízených variant, zajímavých cen či možností, jak tyto služby automaticky zahrnout do statistik a reportů. V prvním čtvrtletí příštího roku se tak můžete těšit na speciální vydání newsletteru, které bude věnováno právě těmto typům služeb, jež mohly být  dosud vnímány spíše jako doplňkové.

Z obchodního pohledu je pro nás důležité spuštění nových webových stránek, což je zásluha zejména naší marketingové kolegyně Šárky Prchalové. Podoba těchto newsletterů bude modernější a sjednotí se pod náš hlavní web. Ten bude přehledný a bude Vás všechny lépe upozorňovat na novinky v HRG.

Řadu změn a novinek sebou již tradičně nesou technologie, které se neustále vyvíjejí a které kladou nemalé nároky na znalosti a dovednosti cestovních konzultantů, ale i obchodníků, kteří jim musejí dobře rozumět.

V současné chvíli například testujeme aplikaci, která ještě lépe dovede směrovat a motivovat cestující k výběru takového leteckého dopravce či hotelu, který plně vyhovuje preferencím zaměstnavatele, jenž cestujícího na služební cestu vysílá. Cílem je samozřejmě zamezit situacím, kdy zaměstnanec upřednostní jiné varianty například proto, že vlastní věrnostní kartu konkrétního dopravce či hotelu. Chování cestujících samozřejmě sledujeme i dnes, avšak díky této aplikaci budeme mít více možností a nástrojů, jak cestujícího ovlivnit již ve fázi samotného výběru, tedy ještě před tím, než k případným „lost savings“, které klientům běžně reportujeme, vůbec dojde.

Součástí této aplikace bude také nová podoba potvrzení rezervací, které budou přehledněji obsahovat jak rezervace leteckého spojení, tak i ubytování.

To je tedy taková malá ochutnávka toho, co nás čeká v roce 2015. O dalších novinkách vás budeme informovat v jeho průběhu a to především prostřednictvím našich pravidelných newsletterů.

Helena Jemelková, Head of Sales Meetings, Groups & Events

I na MG&E jsme si pro vás, naše milé zákazníky, připravili několik novinek v následujícím roce.

Jednou z těch nejžhavějších novinek, která se v posledních dnech intenzivně dokončuje, je nový formát prezentace našeho oddělení MG&E. Dali jsme ji novou tvář, rozměr a náplň. Je živá, plná krásných fotek, ale i malých „ochutnávek“ z akcí, které jsme v uplynulých letech zrealizovali. Těšíme se, že vám bude novou inspirací pro plánování vašich firemních akcí včetně přehledu všech služeb, které MG&E zajišťuje. V našem speciálním lednovém čísle eNewsletteru, se o tomto projektu dozvíte více.

V příštím roce mimo jiné plánujeme i rozšíření našeho interního projektu „centrální databáze“, tentokrát o část tuzemských a zahraničních dodavatelů. Obdobně jako hotelová verze tohoto projektu, kterou jsem již zmínila v rozhovoru, docílí zpřehlednění naší rozsáhlé sítě dodavatelů, mezi které patří např. průvodci programové, dopravní, ale i zahraniční agentury. Jak jsme uspěli a co víc nám i vám tato centralizace přinesla, budete mít možnost sledovat v průběhu příštího roku v našich pravidelných eNewsletterech.

Rok 2014 pomalu končí a tak mi dovolte za celé naše MG&E oddělení vám poděkovat za projevenou důvěru a báječnou spolupráci. Do nového roku 2015 vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů.

Pavel Karbulka, Head of Operations

Na oddělení BT připravujeme novinky hlavně v oblasti technologií. Chceme dát našim konzultantům více času pro tvorbu nabídek  a co nejvíce procesů, které lze automatizovat a řešit bez nutnosti manuálního zásahu.

Během roku 2015 plánujeme spuštění aplikace, která bude automaticky rozpoznávat jednotlivé klienty a zobrazovat v průběhu zpracování nabídky všechny důležité informace ohledně jejich cestovní politiky, preferovaných leteckých společností, hotelů, půjčoven aut apod., abychom mohli cestujícímu aktivně nabídnout služby dle jeho požadavku a nastavených firemních pravidel.