V loňském finančním roce se naše skupina i nadále potýkala se stagnací poptávky po služebních cestách (některé regiony začaly sice růst, nicméně jiné i nadále stále klesají). Stabilní nárůst vykazovala především naše americká část a dále některé velké trhy v Evropě (především Velká Británie, severské země a Německo). Pokles jsme zaznamenali v Asii a především v Austrálii, kde byl pokles poptávky největší. Stagnace segmentu služebních cest je pokračujícím trendem již po několik let, a proto se již delší dobu zaměřujeme na zvýšení profitability díky prodeji doplňkových služeb a především naší technologické sekce pod názvem Fraedom.

Velice pozitivní a dynamický vývoj zaznamenává HRG celosvětově v oblasti Meetings, Groups and Events. Zde je poptávka po službách velice stabilní a stále větší počet zákazníků se rozhoduje konsolidovat i segment „MICE“. Společně se všemi výše uvedenými fakty pokračovala v loňském roce i poměrně zásadní restrukturalizace společnosti a snaha šetřit náklady.

Celkově naše společnost odreportovala na burze v Londýně skvělé výsledky. Zisk společnosti se zvýšil meziročně o 15% a to i přesto, že obrat společnosti se celkově snížil o 4%. Skvělou zprávou je i fakt, že volné finanční prostředky skupiny se zvýšily o 11 milionů GBP. Skupina HRG část těchto prostředků vyplatí v rámci dividend a větší část peněz půjde zpět do firmy na další investice (vylepšování technologií pro klienty a interních systémů HRG). Kompletní výsledky jsou u nás již po několik let veřejné a lze je najít na webu Hogg Robinson Group – http://investors.hoggrobinsongroup.com/hrg/en/investor-relations.

Celkově se tedy dá říci, že skupina HRG má za sebou skvělý rok a jedny z nejlepších výsledků za posledních 10 let. V ČR a na Slovensku jsme zažili jedno z nejlepších období za dobu, kdy ve společnosti pracuji. Za to patří velký dík všem našim zákazníkům a poděkování všem našim zaměstnancům za odvedenou práci.

Pavel Němec, ředitel společnosti