Afrika je fascinující kontinent plný přírodních krás a mnoha kontrastů. Přístup ke vzdělání, pracovním příležitostem a zdravotní péči patří mezi nejpalčivější problémy, se kterými se její obyvatelé potýkají. Výjimkou není ani Jihoafrická republika. 12 z 16 milionů školáků v tomto státě denně dochází do školy vzdálené dvě hodiny pěší chůze.

Když jsme zde minulý rok plánovali velkolepou incentivní cestu pro téměř 500člennou skupinu, zajímali jsme se o to, co prospěšného bychom pro Afriku mohli udělat. Ve spojitosti s tím, že součástí bohatého programu našich klientů byla i jízda na kolech v okolí Legend Golf & Safari Resortu, sešly se naše cesty s místní neziskovou organizací Qhubeka.

Qhubeka působí jako prostředník mezi místní komunitou, veřejným i soukromým sektorem a neziskovými organizacemi v několika afrických zemích. Její rozvojové projekty jsou zaměřeny na podporu místní komunity, životního prostředí i vzdělávání. Název Qhubeka (čti „Kubeka“) znamená v místním jazyce Nguni „jít vpřed“. Symbolem změny a pokroku v tomto případě není nic jiného, než právě bicykl  ̶  cenově dostupný, nenáročný a ekologický prostředek. Pomáhá místním dětem i dospělým rychleji překonávat vzdálenosti, usnadnit převoz nákladů, udržovat zdravotní kondici a šetřit finanční prostředky.

Qhubeka prostřednictvím svých projektů učí místní komunitu sociální odpovědnosti i ohleduplnosti ke svému životnímu prostředí. Spolupráce funguje na „work-to-earn“/“learn-to-earn“ principu, kdy lidé získají kola například jako odměnu za recyklaci odpadu, sázení stromů, zlepšení školní docházky atd. Kola jsou navrhována a v souladu s kodexy správné praxe vyráběna přímo v Jižní Africe. Díky tomu vznikají další pracovní příležitosti pro mnoho lidí, kteří nemají pracovní uplatnění.

Od svého vzniku v roce 2005 rozdělila Qhubeka díky darům svých podporovatelů více než 82 000 kol. Jenom za finanční rok 2017/2018 v rámci svých projektů/krizových, zdravotních a sportovních programů jich předala 7 800. HRG jí přispělo finanční částkou 498 750 ZAR (téměř 780 000 CZK), která byla použita na financování 175 bicyklů. Ty jsme nejprve využili v rámci naší akce a poté byla kola v rámci Qhubeka „learn-to-earn“ programu rozdělena dětem na střední škole Klein Nederburg v Paarl East ležícím v historicky znevýhodněné provincii Západní Kapsko.

 2017 Annual report

Z nového kola, které Qhubeka díky našemu příspěvku rozdala, se radovali také Shani a Nahsville z Paarl East:

Shani: „My dream is to become not just a teacher but to work with young learners and to inspire them to become better in life. I think Qhubeka changed our lives because when we go to shops,schools and further studies these are very far so we can drive to those places. It makes it very easier for us.“

Nahsville: „My dream is to go into business management after studying human resources. Qhubeka changed my life because I love exercise and I love riding a bike.“Držíme jim palce a máme radost, že jsme se mohli aspoň z malé části podílet na cestě ke splnění jejich snů.

Více informací o organizaci Qhubeka a jejích projektech: https://qhubeka.org/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=2wktbYGHE5w