Vážení zákazníci a milí kolegové,

dostává se vám do rukou náš poslední letošní newsletter, a to je tradičně místo pro hodnocení uplynulého roku.

Je neuvěřitelné, jak rychle letošní rok utekl a kolik událostí se stalo. A jaký byl? Řečeno několika slovy – úspěšný, ale ještě náročnější, než všechny, které si v HRG pamatuji.

V oblasti služebních cest jsme zaznamenali další snížení cen letenek, mírný nárůst hotelových cen a poměrně zásadní nárůst prodeje doplňkových služeb (transfery, příplatkové služby leteckých společností, jako např. místa v letadle, zavazadla, jídlo apod.). Prakticky celý rok jsme se potýkali s generační obměnou týmu cestovních konzultantů, letos se nám narodilo ve firmě hned několik malých Robinsonů. Pokračoval trend přechodu k online rezervačním systémům, nově ale daleko více propojujeme online nástroje s dalšími systémy našich zákazníků, především s účetními systémy a systémy pro vyúčtování služebních cest. Do oblasti firemních cest začaly výrazně pronikat i další technologie, především aplikace pro bezpečnost cestujících, chytré mobilní aplikace pro komplexní správu itinerářů nebo online reportovací nástroje. Bez technologií by to dnes jednoznačně nešlo i na straně naší práce, takže i mí kolegové v průběhu roku přivítali nové systémy, jako například SBA (Smart Booking App), kterou vnímám jako naši stávající největší konkurenční výhodu. Ke konci roku jsme rozjeli po mnoha letech novou call centrovou technologii, která nám umožní zaměstnávat výrazně více kolegů při práci z domova a být tak výrazně více flexibilní při pokrytí nenadálých událostí (stávky apod.).

Velkou radost mi celý rok dělalo i naše incentivní oddělení, kde jsme získali několik nových velkých dlouhodobých klientů a jsem moc rád, že se nám i nadále daří rozvíjet naše incomingové oddělení. Letos jsme odjeli i historicky největší incentivní skupinu do zahraničí (komplexní 10 denní výlet na Srí Lanku a Maledivy pro 550 osob z různých částí Evropy). Po několika letech došlo k rozšíření oddělení. Velmi potěšující je i fakt, že se nám někteří klienti začali vracet, protože si uvědomili, že nelze všechny kreativní akce vyřešit elektronickou aukcí a jediným parametrem – tedy cenou.

Při celkovém hodnocení roku 2016 bych také rád vyzdvihl naše globální výsledky, loňský finanční rok skončil snad nejlepším výsledkem za mnoho posledních let. To jenom dokazuje, že jako nadnárodní společnost jdeme správným směrem. Velice pozitivní je také fakt, že prakticky všechny naše týmy se v průběhu roku 2016 rozrostly o nové kolegy.

A co nás čeká v roce 2017? Opět mnoho zásadních změn. Asi nejvýznamnější z nich je přechod HRG Czech Republic a HRG Slovakia na nový účetní systém – jeden z největších a nejdražších projektů v historii firmy. Tato změna nám umožní být daleko více efektivní v oblasti fakturace, reportingu a zpracování dat. Nový systém otevírá rozsáhlé možnosti integrace s klientskými systémy, což je v dnešní době nutnost. Dalším významným projektem je celosvětový přechod HRG na technologii Compleat, což kromě mnoha dalších věcí bude znamenat i to, že vaše itineráře, forma komunikace s vámi a další věci v oblasti letenek budou pro vás daleko přehlednější, čitelnější a jednodušší.

Milí klienti a kolegové, dovolte mi poděkovat za spolupráci a popřát vám klidné vánoční svátky a v novém roce hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Velice si vážíme, že jste stále s námi.

Pavel Němec