Připomínáme:

Při tranzitu v Moskvě na letišti SVO kratším než 24 hod nejsou nutná víza*

* Kromě letů do/z Běloruska a případů kdy je cesta vystavena na dvě separátní letenky (nutno vyzvednout zavazadla mimo tranzitní prostor)

1