Pojištění na služebních cestách

 

Pokud vysílá zaměstnavatel svého pracovníka na služební cestu, dle zákoníku práce by ho měl zabezpečit po všech stránkách, tedy včetně pojištění. V případě, že tak neučiní, má povinnost hradit veškeré náklady na vzniklou škodu či léčebné výlohy. Proto dává smysl toto riziko nepodceňovat a k letence a ubytování automaticky zajistit cestujícímu také odpovídající pojištění.

Praxe bohužel ukazuje, že mnoho cestujících, kteří si řeší pojištění po vlastní ose, se jím nezabývá nebo nemá dostatek informací o možných úskalích. Často spoléhají na pojištění v rámci EU či základní cestovní pojištění k platební kartě, které však zdaleka není dostatečné.

Rizika na služebních cestách

Je potřeba počítat s tím, že v cizině bývá spoluúčast na ceně léků a ošetření velmi vysoká. Často je vyžadována platba v hotovosti, přičemž ne každý cestující má u sebe či na kartě dostatek peněz. Perné chvíle také dokáže způsobit ztráta důležitých dokumentů, notebooku či rovnou celého zavazadla.

Rizika, která mohou nastat na služební cestě:

 • Úrazy, akutní záněty a jiná onemocnění
 • Ztráty či škody na zavazadlech
 • Zcizení či ztráta dokladů a drahé techniky
 • Škoda či újma způsobená jiné osobě
 • Změna či zrušení cesty a s tím spojené storno poplatky

Cestovní pojištění zaměstnanců

Cestovní pojištění vaší pracovní cesty vám dá jistotu, že když k těmto situacím dojde, můžete se spolehnout na profesionální asistenci včetně finančního zajištění. Naši zkušení konzultanti vám k cestě doporučí pojištění od prověřených poskytovatelů s neomezenými limity plnění, širokým pojistným krytím a spolehlivou asistenční službou.

Cestujícím, kteří na zahraniční služební cesty jezdí během roku opakovaně, se již vyplatí uzavřít celoroční cestovní pojištění. Šetří čas a starosti se zajištěním pojištění před každou cestou a jeho výhodou je komplexní pojistné krytí. Tento produkt totiž může zahrnovat také pojištění zrušení cesty a pojištění věcí patřící zaměstnavateli.

Pojištění storna cesty

Nejnižší ceny letenek a ubytování jsou často vykoupeny nulovou možností storna. Zrušení služební cesty se tak může vaší společnosti velmi prodražit. Storno poplatky dosahují často až 100 % zaplacené částky. A je to o to nepříjemnější, dojde-li ke zrušení cesty bez vlastního přičinění, ale například z důvodu rozhodnutí obchodního partnera nebo pokud jste včas neobdrželi potřebná víza.

Tato rizika jsou pro služební cesty specifická a klasické cestovní pojištění s nimi nepočítá. Proto je chytrým řešením pojištění proti stornu cesty. Na trhu je těchto produktů více, ne všechny však nabízí pojistnou ochranu i v jiných případech, než je zrušení cesty ze závažných, zejména zdravotních důvodů. Optimální pojištění proti stornu zahrnuje i tyto situace:

 • Zrušení jednání zahraničním partnerem / organizátorem meetingu
 • Nutnost zastupovat doma nadřízeného
 • Nemožnost získání víz
 • Poškození bydliště cestujícího
 • Vážné onemocnění nebo úraz cestujícího či jeho příbuzných
 • Ztráta zaměstnání cestujícího
 • Rozvodové řízení započaté po uzavření pojištění cesty
 • Jiné závažné důvody

Pojištění lze sjednat kdykoli před nastoupením cesty, ale nejpozději jeden den po zakoupení letenky či ubytování. S ohledem na to, že spoluúčast je zpravidla 20 %, a cenu za pojištění tvoří pouze malý zlomek nákladů na služební cestu, stojí za to zvážit, zda riskovat zbytečné výdaje v případě storna cesty.

Pojištění proti stornu vám proto naši cestovní konzultanti proaktivně doporučí ke každé letence či ubytování, která nelze po zakoupení zrušit vůbec nebo pouze s vysokými storno poplatky.


Management služebních cest

Jít na titulní stránku