Víza na služební cestu

 

Kromě turistických víz, kdy je účelem cesty poznávání dané země, existují další typy víz, které se mohou vztahovat na služební cestování:

  • Pracovní: budete zaměstnán společností v daném státě, pobírat plat, platit daně apod.
  • Služební: jste vyslán do jiného státu na obchodní / pracovní cestu
  • Tranzitní: přestupujete či krátce projíždíte daným státem do jiné cílové destinace

Před každou cestou je tedy třeba zavčasu ověřit, zda je do cílové destinace vízum vyžadováno, a vyhnout se tak zbytečným komplikacím.

 

Komplexní vízový servis

V HRG řešíme vaše služební cesty komplexně. Spolu s rezervací vaší letenky vás upozorníme, zda se na vás v dané zemi vztahuje vízová povinnost a o vízový servis se vám následně rádi postaráme. I s tímto vám můžeme pomoci:

  • Víza do zemí, které nemají ambasádu v ČR
  • Víza pro držitele zahraničních pasů – expats, vaši hosté či klienti z jiných zemí. Prosím, vezměte na vědomí, že určité ambasády požadují v případě držitelů zahraničních pasů osobní účast žadatele na ambasádě.
  • Dlouhodobá víza – pobyt přesahující délku 90 dnů
  • Jiná oprávnění potřebná ke vstupu do země – cestovní registrace ESTA (USA) či eTa (Kanada) aj.

Konzultant vás požádá o potřebné náležitosti a informuje vás o předpokládaném termínu, kdy by měla být víza vyřízena. Vízum vám doručí náš vlastní kurýr nebo jej zašleme expresní poštou.

Požadavky pro vyřízení víza

Žádost o vízum se podává prostřednictvím formuláře, který je specifický v závislosti na konkrétní zemi a typu víza. Formulář doplňuje aktuální barevná fotografie cestujícího v příslušném formátu.

Ke každé žádosti o vízum je nutné poskytnout cestovní pas, který musí být platný zpravidla šest měsíců po návratu a má volné stránky pro vlepení víza.

V některých zemích mohou být požadovány také tyto náležitosti pro získání víza: zvací dopis firmy v dané zemi, pověřovací dopis vlastní firmy, rezervace (zpátečního) letu, potvrzení lékaře o bezinfekčnosti, očkování, zdravotní pojištění, výpis z účtu, itinerář, popřípadě další dokumenty.

Udělení či zamítnutí víza je plně v kompetenci zastupitelských úřadů. HRG pro vás zajistí včasné a kompletní podání žádosti a komunikaci s daným úřadem, nemůže však ručit za kladný výsledek vízového řízení. Pro případ neudělení víza a s tím vzniklých nákladů v podobě propadnuté letenky či nestornovatelné rezervace ubytování Vám doporučíme pojištění proti stornu cesty.

Podmínky pro vstup a pobyt se mohou měnit, proto je vždy dobré ověřit si aktuální situaci na webu Ministerstva zahraničních věcí (www.mvz.cz), u příslušného zastupitelského úřadu daného státu nebo u našeho cestovního konzultanta.


Management služebních cest

Jít na titulní stránku