Rádi bychom vám v tomto vydání našeho newsletteru představili zcela novou technologii Smart Booking App. K čemu slouží a jaké pro cestující přináší výhody nám vysvětlí obchodní ředitelka Veronika Vodicová a vedoucí oddělení Business Travel Pavel Karbulka:

Pavle, již několik měsíců se v HRG s kolegy intenzivně věnuješ implementaci nástroje Smart Booking Application. Můžeš čtenářům našeho newsletteru tuto aplikaci trochu blíže představit?

Smart Booking App je zcela nová technologie, kterou vyvinulo HRG, a která zásadně mění způsob práce cestovního konzultanta při zpracování požadavku klienta. Smart Booking App cestovního konzultanta automaticky již v začátku rezervačního procesu upozorňuje na veškeré specifické požadavky, které má klient v rámci naší spolupráce dohodnuté a které je při zpracování nabídky nutno dodržet. Jedná se například o pravidla cestovní politiky, seznam rizikových zemí, kam zaměstnanec nemá dovoleno cestovat, preferované letecké společnosti či hotely z klientova hotelového programu atp.

S těmito informacemi ale konzultanti přeci pracovali i dříve, v čem se tedy tato aplikace liší od předchozích procesů?

Ano, tyto informace měli konzultanti v cestovním profilu klienta již dříve, hlavním rozdílem je ale způsob a rychlost, jakou se konzultant k těmto informacím dostane. Zatímco dříve musel tyto informace z profilu nejprve získat, případně zcela opustit prostředí rezervačního systému (například proto, aby se podíval do zvlášť uloženého seznamu rizikových zemí), nyní mu aplikace tyto informace poskytuje a upozorňuje na ně zcela automaticky a to již v prvotní fázi vyhledání letu nebo ubytování. Pokud tedy například cestující  požaduje návrh spojení dejme tomu do Libye, rezervační systém již při prvotním vyhledání leteckých spojů konzultanta upozorní, že se jedná pro klienta o rizikovou zemi a dá mu návod, jak postupovat dále. Dosavadní technologie konzultanta upozornily často až v okamžiku dokončení rezervace nebo před vystavením letenky, což mohlo znamenat určitou časovou prodlevu. A jejich kontrola se nevztahovala úplně na všechno – pokud například cestující odmítal létat přes konkrétní letiště, musel se cestující podívat nejprve do jeho cestovního profilu, tuto informaci si přečíst a podle toho zpracovat nabídku spojení. Nyní se mu zpráva o jakémkoli specifickém požadavku či pravidle zobrazí na obrazovce okamžitě, čímž se eliminuje prostor pro jakékoli prodlevy, opomenutí či pochybení ze strany konzultanta. Velice užitečnou se tato aplikace stává v situaci, kdy dopravci čím dál častěji zpoplatňují služby, které byly dosud v ceně letenky, jako například odbavené zavazadlo. Na tento fakt je potřeba cestujícího upozornit a díky aplikaci máme jistotu, že se informace dostane tam, kam má.

Je zřejmé, že aplikace usnadňuje práci konzultantům, jaké však konkrétní výhody představuje pro cestujícího?

Ano, aplikace má řadu funkcionalit, díky kterým je rezervační proces pro konzultanty snazší a rychlejší. Kromě flexibilnějšího vyřízení poptávky a garance toho, že bude zpracována vždy podle nastavených pravidel, má aplikace i další výhody – pamatuje si například historii rezervací konkrétního cestujícího.  Do té navíc může konzultant vkládat i vlastní poznámky. Prakticky to může pak vypadat tak, že cestující požaduje ubytování v Londýně. Z historie rezervací poznáme, že během předchozích pobytů bydlel v jednom konkrétním hotelu poblíž požadované adresy a můžeme mu nabídnout ten samý, pokud víme, že s ním byl spokojený. Pokud nikoli, tak tuto informaci do  historie přidáme a příště mu jej naopak vůbec nenabídneme. Čili ve zkratce se jedná o zajištění vyššího komfortu pro cestující, osobám odpovědným za správu cestovních výdajů a travel manangement pak zase můžeme 100% garantovat to, že zajištěné služby budou vždy v souladu s dohodnutými procesy a pravidly.

SBA