Podľa nariadenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z 13. mája 2016 sa zavádza povinnosť pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich z krajín ohrozených výskytom Žltej zimnice, aby mali platné osvedčenie o očkovaní proti Žltej zimnici.

Nariadenie sa týká cestujúcich, ktorí sa v niektorej z týchto krajín zdržiavali v rámci 10 dní pred cestou na Seychely. Nariadenie sa týka taktiež všetkých tranzitných cestujúcich s dĺžkou prestupu viac ako 12 hodín.