Vážení čtenáři našeho newsletteru,

byl jsem svými kolegy požádán o napsání pár řádků do našeho newsletteru. Poměrně těžký úkol pro „finančáka“ v době, kdy jsme nedávno uzavřeli jeden hospodářský rok, začíná nový, proběhl audit a všechny povinnosti s tím spojené. To ale není výmluva nebo omluva, jen konstatování faktu.

Nebudu Vás v tomto článku „unavovat“ komentováním výsledků, čísel, úspěchů, trendů, tendencí, vysvětlovat odchylky, rozdíly a představovat vizi do dalších let. Dovolte se tedy jen společně trochu pozastavit nad tématem naší pobočky na Slovensku.

Naší pobočku ve formě organizační složky zahraniční osoby (tedy českého HRG) jsme otevírali v roce 2001 ještě v dobách, kdy jsme nebyli součástí skupiny HRG. Byla to malá kancelář o jednom zaměstnanci v pronajaté místnosti budovy velkoobchodu hraček Global Express v Bratislavě. Postupně, a to opravdu krůček po krůčku, se s přicházejícími zákazníky zvyšoval počet zaměstnanců a to pouze konzultantů. Např. účetnictví jsme měli poměrně dlouho dobu zajišťovanou externí firmou. Jak šel čas tak zákazníků, transakcí i zaměstnanců přibývalo. Následovalo pak stěhování do Ružomberské ulice, původní prostor už nám nevyhovoval. I tam byla období s vyšším a nižším počtem lidí na jednotlivých odděleních, dlouhodobě jsme ale stále rostli, prošli jsme organizačními změnami, kdy kancelář začala být řízena z Prahy a my (já a generální ředitel Pavel Němec) jsme začali pravidelně jezdit do Bratislavy.  Byla to někdy náročná období, kdy se ne vše vždy dařilo k naší spokojenosti nebo k plné spokojenosti naší centrály. Něco šlo někdy pomaleji, ale stále jsme viděli a vidíme ve Slovenské kanceláři potenciál, máme na Slovensku naše vážené a milé zákazníky, máme naše šikovné    zaměstnance a vidíme smysl věnovat energii, čas a úsilí do dalšího rozvoje. Zejména pak v posledních letech se snažíme všechny postupy, procesy, pravidla a hodnoty přenášet z Čech na Slovensko. To se týká způsobu tvorby rezervací, zasílání nabídek, používání technologií, způsobu a formy fakturace,  způsobu zpracovávání karetních transakcí, různých kontrol apod. Obsluhujeme velmi podobné zákazníky na velmi podobných trzích (ano, někdy se specifičtějšími požadavky), používáme stejné informační systémy a chceme abych obě krajiny fungovaly stejně nebo velmi podobně. A musím říct, že se nám to daří. Není to ovšem zásluha moje, je to zásluha každého z našich lidí, je to výsledek jejich každodenní práce.

Jednou poměrně dlouho odkládanou změnou (ne organizační) bylo naše vnímání pracovního prostředí. Viděli jsme, že kanceláře na Ružomberské už nevyhovují našim požadavkům na prostor, variabilitu, vybavenost, technickou úroveň apod. Proto jsme před více než rokem nastartovali projekt přestěhování, který zahrnoval výběr nových kanceláří, vyjednávání podmínek, schválení naší centrálou a pak vlastní stěhování včetně překládky datových linek, telefonní ústředny, změn na úřadech – prostě vše co ke každému stěhování patří. S odstupem několika týdnů mohu ale s radostí konstatovat, že ta všechna vložená energie, prostředky a hodiny navíc všech zúčastněných stály za to. Nyní naši zaměstnanci pracují ve světlých, patřičně dimenzovaných, moderně vybavených kancelářích. A Vás jako naše zákazníky můžeme přivítat v zasedací místnosti, vypít si společně kávu v nové rest aree a ukázat Vám všechna naše oddělení „v novém kabátě“. Byť jako finanční ředitel bych měl preferovat a sledovat pouze čísla, ukazatele, trendy, ale právě ten nepopsatelný pocit atmosféry, nálady mi dává jistotu, že ty všechny těžkosti, kterými jsme procházeli, vedou ke správnému cíli a to spokojenému a rád se vracejícímu zákazníkovi. A za to Vám děkuji nejvíce, za přízeň a loajalitu. Bez našich zákazníků to totiž nejde…

Boris Plaňanský
Finanční ředitel
HRG Czech Republic a HRG Slovakia