Průzkum spokojenosti klientů HRG – 2016

Průzkum byl ukončen. Všem zúčastněným děkujeme.