Zpětná vazba je důležitou součástí naší práce, a proto pravidelně provádíme průzkum spokojenosti našich klientů. I letos jsme zjišťovali spokojenost s parametry obsluhy a jednotlivými službami, které poskytujeme. Nejlépe byla hodnocena ochota našich cestovních konzultantů, profesionalita a zpracování nabídky v souladu s danými požadavky.

ps1

 

Zajímalo nás také, jaká je zkušenost klientů s oddělením Meeting Groups Events či online rezervačním systémem. Potěšilo nás, že většina klientů, kteří odebírají naše newslettery a travel alerty, hodnotí v nich obsažené informace jako zajímavé a užitečné.

ps2

 

ps3

 

Jako nesporný podnět ke zlepšení našich služeb nám posloužily Vaše odpovědi a reakce týkající se spokojenosti s vyřízením reklamací. Z klientů, kteří někdy reklamaci řešili, jich je sice 88% s vyřízením spokojeno, avšak stále zbývá nemalý počet případů, které nejsme schopni vyřešit včas nebo k větší spokojenosti klientů. Týká se to zejména reklamací na služby aerolinií či hotelů, kdy HRG stížnost pouze zprostředkovává, nicméně i přesto se v následujícím období zaměříme na zavedení procesů, které by tyto nemilé situace pomohly rychleji a efektivněji řešit.

ps4

 

Velice nás těší, že naši klienti vyjádřili celkovou spokojenost se spoluprací s HRG a neváhali by nás doporučit dále.

Tímto bychom všem respondentům rádi poděkovali za čas, který věnovali našemu průzkumu. Vážíme si hezkých komentářů i připomínek, které jsou pro nás podnětem k dalšímu zlepšení.

ps5