NEW_Christer_80x120px_nordisk ledergruppe

Christer Nordlund je výkonný ředitel pro HRG v Norsku. Christer pochází ze Švédska a v HRG pracuje od roku 1998. Od roku 2001 je členem řídícího týmu HRG Nordic a od roku 2011 pak jeho výkonným ředitelem. Christer působil v HRG v několika oblastech, na starosti měl mimo jiné péči o klíčové klienty, prošel však i oddělením Meetings, Groups & Events a operativou.

Zajímalo nás, jaké je průměrné procento cest, které firmy ve Skandinávii objednají přes on-line rezervační systém, jak vidí další vývoj v oblasti korporátního služebního cestování  a jaké jsou trendy v oblasti Meetings, Groups & Events?

1. Christere, v HRG pracuješ již mnoho let (od r. 1998 pozn.) Proč sis pro svoji kariéru vybral právě HRG a co tě na našem oboru nejvíce baví? A ke kterému typu služeb – Business Travel nebo Meetngs, Groups & Events – máš osobně blíže a proč?

Než jsem nastoupil do HRG, pracoval jsem v žurnalistice a marketingu. Po téměř 10 letech zaměření na komunikaci jsem chtěl zkusit něco více provozního. HRG mě kontaktovalo s nabídkou práce v oblasti ‚event and meeting‘. Tak jako mnoho jiných jsem si myslel, že pracovat v cestovním ruchu bude zábava. Bohužel jsem přišel téměř přesně v okamžiku, kdy zlaté časy skončily a cestovní průmysl se stal serioznějším a méně okouzlujícím než býval – alespoň podle úžasných historek starších kolegů. Ale časy se mění a já svojí volby nelituji. Od té doby jsem po několik let pracoval v mnoha evropských zemích a na různých pozicích. Mám rád jak Business Travel tak i Events & Meetings. Líbí se mi  technologie, které jsou dnes základní složkou této práce. Ale ze všeho nejvíc mám rád lidi v tomto odvětví, zaměstnance, klienty, dodavatele a zejména kulturu, kterou v HRG máme a která je, myslím, jedinečná.

2. Skandinávie je z pohledu používání technologií a způsobu objednávání služebních cest přeci jen trochu dále než Česká republika. I k nám sice již dorazily on-line rezervační nebo schvalovací systémy, přesto si k nim některé firmy hledají cestu pomaleji. Jaké je průměrné procento cest, které firmy ve Skandinávii objednají přes on-line rezervační systém? A provádějí si cestující rezervace v online systémech sami, nebo přes svoje asistentky?

Více než 50% rezervací ve Skandinávii se dělá online. Mezi klienty ale existují velké rozdíly. Pro ty kteří dělají jednoduché, vnitrostátní nebo regionální rezervace přímých letů, je on-line rezervační systém vhodný nástroj. Ale když dojde na složitější cesty, lidský faktor a tradiční ručně dělané rezervace jsou stále mnohem výhodnější. V oblasti Business to Business nebude objem online rezervací nikdy 100%. Pravděpodobně zůstane někde okolo 65%, kdy někteří klienti dosáhnou až na 90% a jiní na 25% v závislosti na jejich cestovních zvyklostech.

Paradoxně, pro klienty používající on-line systémy může být v určitém směru rezervování cest v budoucnu složitější – obtížněji totiž posoudí  nejvýhodnější nabídku, jelikož nebude na první pohled patrné, jaké další služby dopravce – ať už ty, které jsou nezbytné pro hladký průběh cesty, nebo ty, které mají pouze zvýšit komfort cestujícího-  jsou zahrnuté v ceně a jaké ne. Pro společnosti, které chtějí mít svůj cestovní program s pravidly cestovní politiky a kontrolu nad cestovními výdaji, to představuje výzvu a pro nás oblast, se kterou jim můžeme pomoci.

3. Jaký vidíš další vývoj v oblasti korporátního služebního cestování? A zaznamenáváte ve Skandinávii nějaké trendy i v oblasti Meetings, Groups & Events?

Technologie se budou dále rozvíjet a to nejen pro vytváření rezervací, ale pro celková řešení služebních cest. Od okamžiku, kdy začnete plánovat svoji cestu, až do chvíle, kdy jste zpět domaa musíte ji vyúčtovat. Integrované automatické aktualizace profilů cestujících přímo z firemní HR databáze a integrovaná řešení plateb kreditními kartami, kdy jsou částky za cestovmí služby přes cestovní agenturu „poslány“ přímo do systému určeného pro vyúčtování cest, mohou procesy ve firmách značně zjednodušit a cestujícím usnadnit život. Nakonec i cestovní konzultanti budou mít k dispozici větší množství lepších nástrojů, díky kterým snáze rozpoznají a identifikují cestujícího a budou mu moci poskytovat kvalitnější a více zacílený servis. Reporty a lepší metodika při analyzování dat pomůže firmám změnit chování cestujících při rezervování cest a dodržování pravidel cestovní politiky. Také v oblasti Meetings, Groups & Events jsou vyvíjené technologie, které pomohou jak těm, kteří akci organizují a objednávají, tak i samotným účastníkům, kteří se na ni registrují.

4. Tvoje práce je určitě náročná, jak nejraději relaxuješ a trávíš svůj volný čas? Máš při všem tom služebním cestování ještě chuť vyrážet do zahraničí na dovolenou a poznávat nové země?

Pár běžeckých bot a nějaké tréninkové oblečení se snadno bere s sebou na cesty. Často chodím po práci do tělocvičny nebo běhat ven, ať jsem kdekoliv. Jinak v zimě rád lyžuji a v létě hraji golf. Bohužel na to není moc času. I přesto, že strávím více než 100 dní v roce na pracovních cestách, stále rád cestuji soukromě, což je něco úplně jiného. Přesto je v obou druzích cestování něco podobného v tom smyslu, že potkáváte lidi z různých zemí a různých kultur, za což jsem opravdu vděčný.