Cestujúci Emirates teraz môžu platiť za ich lety s využitím kombinácie hotovosti a Skywards Miles a znížiť si tak náklady na ich letenku. Cestujúci Emirates môžu platiť za svoje lety kombináciou hotovosti a využitím Skywards Miles, čím si znížia náklady na svoju letenku.

S Cash+Miles Emirates Skywards  získajú členovia väčšiu hodnotu zo svojich míl. Teraz si môžete vybrať zaplatiť za letenky  kombináciou hotovosti a Skywards Miles  za hocijakú  dostupnú letenku na ktoromkoľvek lete , v akejkoľvek tarife a v akejkoľvek triede.

Teraz je možné vybrať si, či zaplatíte za letenky kombináciou hotovosť a Skywards Miles, za akú koľvek dostupnú letenku, na ktorom koľvek lete, v rôznej tarife a v rôznej triede.

To znamená, že míle sú rovnako dobré ako hotovosť, a zvolenie pre Cash and Miles okamžite zníži náklady na cestovanie. Takže, ak nemáte dostatočný počet míľ na zaplatenie letenky, môžete použiť svoje míle na zníženie celkovej ceny letenky. Môžete si zvoliť, koľko míľ chcete použiť na zakúpenie letenky a príslušné množstvo bude odrátané z ceny letenky. Zvyšok je možné uhradiť napríklad platobnou kartou.

shadowpp-skyward-10028-platinum-flipped-cmyksilver