Súťažné otázky

Kedy začína Austrian Airlines lietať do Šanghaja?

Ako dlho trvá let do Šanghaja?

Akým lietadlom lieta Austrian Airlines do Šanghaja?

 

Klienti, ktorí správne zodpovedajú všetky otázky, budú zaradení do zlosovania. Výherca získa balíček od myAustrian. Správne odpovede na otázky posielajte na e-mailovú adresu: dagmar.podhradska@hrgworldwide.com najneskôr do 18.12. 2015 .
Sútaž bude vyhodnotená 21.12. 2015 a výhercu budeme kontaktovať.

HRG Slovakia