Zpětná vazba je v oblasti poskytování služeb velmi důležitá a proto jsme se i letos obrátili na naše klienty a požádali je o zhodnocení naší práce.

O výsledky průzkumu bychom se s vámi rádi podělili. Nejlépe byla hodnocena ochota našich cestovních konzultantů a pak také profesionální přístup a jednání.

Hodnocení poskytovaného servisu

 

Dále nás zajímalo, jak klienti hodnotí používání našich online rezervačních systémů nebo spolupráci s oddělením Meetings Groups and Events, případně zda je pro ně přínosem zasílání našich pravidelných newsletterů a travel alertů.

 

Použití on-line systému

 

 

Zkušenosti se službami MGE

 

 

Je pro vás přínosem zasílání našeho newsletteru?

 

Velmi nás také těší, že většina klientů vyjádřila celkovou spokojenost se spoluprací s HRG a neváhali by nás doporučit dále.

Tímto bychom všem respondentům rádi poděkovali za čas, který věnovali našemu průzkumu.

Vážíme si hezkých komentářů i připomínek, které jsou pro nás podnětem k dalšímu zlepšení.

 

Celková spolupráce

 

Na závěr bychom rádi zveřejnili jméno výherce, který se přiblížil svým tipem nejblíže skutečnému počtu vystavených letenek naší pobočkou za loňský rok.

Výhercem je paní Veronika Schwagerová, které tímto gratulujeme a náš obchodní zástupce jí v nejbližší době předá dárkovou tašku od HRG.