Čím dál více klientů a firem upřednostňuje nákup co nejlevnějších letenek, byť s rizikem, že pokud dojde ke zrušení cesty, o peníze za letenku (nebo jejich většinu) přijdou. Z toho důvodu uvedla pojišťovna ERV na trhu nový produkt pojištění proti stornu, který myslí právě na takové případy a díky kterému můžete rizika spojená s nákupem nevratných letenek či ubytování výrazně snížit.

Dosud nabízená pojištění proti stornu nabízela pojistnou ochranu pouze v případě nemoci či jiného závažného důvodu, nejčastější příčinou zrušení služební cesty je však dle našich zkušeností právě odřeknutí schůzky obchodním partnerem. Jelikož se jedná o ojedinělý typ pojištění, které běžné cestovní pojistky nezahrnují, rádi bychom vám jej nabízeli s každou letenkou či ubytováním, které nelze po zakoupení zrušit vůbec nebo s nemalými storno poplatky.

Pojištění proti stornu BusinessStorno nabízí rozsáhlou pojistnou ochranu v případech zrušení služby souvisejících s cestou do zahraničí z těchto následujících důvodů:

  • zrušení jednání zahraničním partnerem
  • nezbytnost zastupovat nadřízeného
  • nemožnost získat potřebná víza
  • rozsáhlé poškození Vašeho bydliště
  • Vaše vážné onemocnění nebo úraz
  • vážné onemocnění, úraz nebo úmrtí Vašeho příbuzného
  • ztráta zaměstnání z důvodu nezávislého na Vaší vůli
  • rozvodové řízení započaté po uzavření pojištění cesty
  • jiné závažné důvody

Níže uvádíme limity pojistného plněni a ceny za dané pojištění:

ERV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad srovnání storna cesty bez pojištění a s pojištěním:

Klient si zakoupil zpáteční letenku Praha – Brusel za cenu včetně letištních poplatků 9.689 Kč, jejíž tarif neumožňuje storno (vratná je pouze menší část letištních poplatků). Zahraniční partner však dva dny před plánovaným jednáním schůzku zrušil, takže klientovi vznikla škoda v podobě nevyužité letenky ve výši 8.296 Kč.

Pokud by si klient zakoupil pojištění proti stornu ve výši 620 Kč, obdržel by z uhrazené částky zpátky 8.030 Kč, zrušení cesty by jej tedy přišlo jen na 1.659 Kč.

Nabídku pojištění naleznete v zaslaném itineráři cesty, případě vám ji rádi zašleme na vyžádání.

Autor: Pavel Karbulka